Masz pytania? Wątpliwości? Z przyjemnością na nie odpowiemy! Zapraszamy do kontaktu.

Legalizacja ciepłomierzy i wodomierzy

Oferujemy profesjonalną legalizację i serwis urządzeń pomiarowych w atrakcyjnych cenach. Legalizacja to kontrola okresowa co 5 lat i polega na sprawdzeniu poprawności i dokładności wskazań przyrządu. W naszej firmie wykonujemy ją tylko na stanowiskach, które posiadają certyfikację Głównego Urzędu Miar.

LPEC2Sprawdzamy i legalizujemy:

  • ciepłomierze ultradźwiękowe,
  • ciepłomierze mechaniczne,
  • wodomierze ultradźwiękowe,
  • wodomierze mechaniczne.

Legalizacja traci ważność w przypadku:

  • uszkodzenia wodomierza lub ciepłomierza;
  • uszkodzenia lub zniszczenia cechy zabezpieczającej lub cechy legalizacyjnej;
  • stwierdzenia, że ciepłomierz lub wodomierz przestał spełniać wymagania prawne i metrologiczne.

Legalizacja ciepłomierzy i wodomierzy jest obowiązkowa w Polsce

W Polsce 1 stycznia 2006 roku zakończony został okres przejściowy, który dotyczył wprowadzenia w kraju całkowitej prawnej kontroli metrologicznej, procesowi temu podlegają wszystkie użytkowe przyrządy pomiarowe m.in. ciepłomierze i wodomierze do wody wraz z elementami, w formie zatwierdzenia legalizacji i typu.

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy użytkowany przyrząd pomiarowy winien posiadać cechy legalizacyjne. Aby urządzenie zostało zalegalizowane musi spełniać wymogi, które wymienione zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać ciepłomierze do wody i ich elementy (Dz. U. Nr 37, poz. 332). Zaznaczyć należy, że obowiązek ten dotyczy również wodomierzy i ciepłomierzy znajdujących się w lokalach mieszkalnych, które służą do rozliczeń wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.

Na obszarze Polski dopuszczalne jest wprowadzenie do obrotu, a także użytkowanie urządzeń, które zostały dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywami (głównie tzw. dyrektywa MID – 2004/22/EC dyrektywa o przyrządach pomiarowych) Unii Europejskiej. Każdy przyrząd pomiarowy powinien posiadać europejski znak zatwierdzenia typu.

Kary za brak legalizacji

Każda osoba odpowiedzialna za wprowadzenie do użytku ciepłomierzy lub wodomierzy nie mających cech legalizacyjnych zagrożona jest karą grzywny na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku – Prawo o miarach (z późniejszymi zmianami).

W Polsce nie można używać przyrządów, które nie posiadają zatwierdzeń typu. Dotyczy to wszystkich urządzeń wprowadzonych do użytkowania przed 1 stycznia 1994 r.

Potrzebujesz legalizacji? Zapraszamy!